tel tel.+48 600 00 48 93
e-mail: biuro@profea.pl

Strona główna

»

Nota prawna

Definicje i cel Serwisu

Pod pojęciem "Serwis" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.profea.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Cel Serwisu www.profea.pl: informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

 

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu www.profea.pl jest własnością firmy MAGA Estate OOD z siedzibą w Sofii, Bułgaria ul. Bojana 733/2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu www.profea.pl (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis www.profea.pl oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa. Oznaczenie www.profea.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług są znakami chronionymi przepisami odpowiednich ustaw.

 

Zawartość

Serwis www.profea.pl przedstawia wybrane informacje o firmie MAGA Estate OOD pod marką PROFEA, propozycjach od podmiotów współpracujących w zakresie ciekawych inwestycji, form kredytowania, informacje o Bułgarii, możliwościach nabycia na jej terenie nieruchomości, oraz materiały dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz innych usług świadczonych przez firmę.

MAGA Estate OOD zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu www.profea.pl, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Informacje zawarte w Serwisie www.profea.pl mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

 

Serwis www.profea.pl zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez MAGA Estate OOD jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie www.profea.pl, MAGA Estate OOD nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu www.profea.pl nie stanowi oferty w rozumieniu prawa polskiego i bułgarskiego. MAGA Estate OOD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu www.profea.pl.

 

Zobowiązanie Użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu www.profea.pl (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 

Korespondencja

Użytkownicy Serwisu www.profea.pl zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu www.profea.pl wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania ww. danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę. Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu www.profea.pl swoje CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu www.profea.pl jest bezpłatne. Korzystanie z Serwisu www.profea.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. MAGA Estate OOD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie www.profea.pl, za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. MAGA Estate OOD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

MAGA Estate OOD zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu www.profea.pl, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

 

Wydrukuj

Kursy walut
WalutaKursZmiana[%]
1 EUR3.9317+0.0063+0.1605+
1 BGN2.0103+0.0032+0.1594+
1 USD2.8268-0.0029-0.1025+
1 GBP4.4722-0.0176-0.3920+
1 RUB0.0929+0.0002+0.2157+
1 GBP4.4722-0.0176-0.3920+
1 CHF2.9456+0.0080+0.2723+
1 SEK0.4223-0.0000-0.0000+
Porównanie cen nieruchomości

Nieruchomości w Polsce i Bułgarii, więcej>>

 

Obraz22

Dane makroekonomiczne
więcej>> Polska'09 Bułgaria'09
PKB (OER)
$430 bilion $47,1 bilion
PKB per capita $17,900
$12,500
Przyrost PKB 1,7% -5%
Bezrobocie 8.9 % 9,1%
Inflacja 3,5 %
1,6 %
Średnia pensja € 758 € 288

 

Klub inwestora
Najnowsze informacje dotyczące planów inwestycyjnych, prognoz finansowych, oraz wszelkie newsy o atrakcyjnych inwestycjach.
Lifestyle

hissarkapiyaPłowdiw szóstym najstarszym miasta świata. Brytyjscy archeolodzy umieścili Płowdiw na szóstym miejscu najstarszych miast świata.

czytaj więcej>>

Na raty do 15 lat, Najniższa cena, Okazje cenowe, 3 lata spłaty bez odsetek, Gwarantowany zysk z wynajmu,

Wylot za darmo, Po zakupie, Widok na morze

© 2009 MAGA Estate OOD
Infoserwis - oprogramowanie sklepu internetowego