Strona główna

»

F.A.Q.

  1. Dlaczego warto inwestować w Bułgarii?
  2. Korzyści Inwestora.
  3. Wizyta w Bułgarii i jej koszty.
  4. Koszty związane z zakupem nieruchomości w Bułgarii.
  5. Koszty utrzymania lokalu.
  6. Procedura zakupu.
1. Dlaczego warto inwestować w Bułgarii? Trzy główne powody to:

top

2. Korzyści Inwestora.

top

3. Wizyta w Bułgarii i jej koszty. Główne kroki związane z organizacją wyjazdu:

top

4. Koszty związane z zakupem nieruchomości w Bułgarii.

Koszty związane z przekazaniem praw własności w formie aktu notarialnego kształtują się na poziomie od 3,5% do 4,3 % - wartości zakupionej nieruchomości. Na opłaty te składają się:

Każdy nasz Inwestor przed wynzaczoną datą aktu notarialnego otrzymuje wykaz kosztów związanych z finanlizacją jego transakcji.

top
5. Koszty utrzymania lokalu.

top

6. Procedura zakupu (rodzaje umów).

top

 

 

-->

Przy zakupie nieruchomości w Bułgarii obowiązuje następująca procedura:

Rezerwacja apartamentu – w kraju lub w Bułgarii - wpłata od 1000 do 2000 Euro na konto dewelopera a następnie zawarcie takich umów jak:

Przedwstępna umowa sprzedaży – reguluje zasady sprzedaży apartamentu, terminy wpłaty rat, zobowiązania dwóch stron;

Umowa o zarządzanie (odpowiednik przystąpienia do wspólnoty Mieszkaniowej) – reguluje zasady związane z zarządzaniem obiektem na terenie, którego znajduje się zakupywany apartament. Dotyczy najczęściej sprzątania części wspólnych, trzymania zieleni, basenów itp. Zawierana jest jednocześnie z umową przedwstępną lub przy akcie notarialnym;

Koniec transakcji – podpisanie aktu notarialnego i dodatkowo na życzenie:

Umowa o wynajem – umowa może dotyczyć wynajmu na gwarancję, lub za „dobę”;

Umowa serwisowa – umowa dotyczy zlecenia całorocznej opieki nad apartamentem, w przypadku gdy klient zażyczy sobie pomocy w opiece nad nieruchomością.

Wydrukuj

 

Wydrukowano ze strony Profea